Stredoškolská súťaž Zenit

ŠVS sa v spolupráci so školami a riadiacími orgánmi školstva podieľajú pri podpore rozvoja mimoškolskej záujmovej činnosti a talentovanej mládeže. ŠVS sa spolupodieľa na organizovaní súťaže ZENIT so zameraním na programovanie. ŠVS participujú na distribúcii príkladov (zadania) pre školské a krajské kolá. V spolupráci s Odbormi školstva Okresných úradov a krajskými hodnotiacimi komisiami organizačne zabezpečujú krajské kolá súťaží ZENIT v kategórii programovanie. ŠVS majú aj svoje zastúpenie v Celoštátnej odbornej komisii súťaže a tiež v Krajských komisiách. Pracovníci ŠVS spravujú web stránku venovanú súťaži Zenit.

Materiály, propozície, organizačné pokyny súťaže Zenit