pondelok, 14. januára 2019   
Informácia Celoslovenská súťaž žiakov ZŠ a SŠ ROBOCUP 2019
Celoštátne finále súťaže ROBOCUP 2019 sa uskutoční v dňoch 27-29.3.2019 Stredná odborná škola Polytechnická v Liptovskom Mikuláši
Organizačný poriadok súťaže Robocup schváleny MŠVVaŠ SR , platný od 1.1.2018

Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB

nedeľa, 13. januára 2019   
Informácia ROBOCUP 2018
Krátka videoukážka ROBOCUP 2018 - Spojená škola Martin Pozri video.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
nedeľa, 30. apríla 2017   
Informácia ROBOCUP 2017 videoukážka
Krátka videoukážka ROBOCUP 2017 - Gymnázium Martin Pozri video.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
utorok, 11. apríla 2017   
Informácia Robocup 2017
V dňoch 6-8.4.2017 sa uskutočnil v Gymnáziu V.P.Totha Martin, 22 ročník medzinárodnej súťaže žiakov základných a stredných škôl, v konštrukcii,programovaní , futbale, záchranárovi a tanci robotov.
Výsledky:
Projekt. Robotická ruka. Záchranár1. Záchranár 2. Futbal1 Futbal2. Futbal3. Tanec.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
piatok, 7. apríla 2017   
Informácia Organizačný poriadok Robotických súťaží ROBOCUP
Od 1.marca 2017 je platný aktualizovaný organizačný poriadok Celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov R o b o C u p (ďalej len „ROBOCUP“) pre žiakov základných a stredných škôl. Organizačný poriadok je zverejnený na stránke (Pozri stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu). Organizačný poriadok bol schálený pod číslom 2017-971/10238:19-10E0
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
.
streda, 8. februára 2017   
Informácia ROBOCUP
ROBOCUP je celoslovenská súťažná prehliadka záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania robotických , kybernetických systémov riadenia technologických procesov, spojená s prezentáciami pozvaných odborníkov v oblasti konštrukcie a programovania robotických systémov. Poslaním ROBOCUP - u je:
1.Ukázať žiakom základných a stredných škôl čaro robotiky a pritiahnuť ich k následnému štúdiu technických oborov na stredných školách a vysokých školách.
2.Prezentovať mladých tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami pred potenciálnymi zamestnávateľmi z technicky zameraných firiem.
3.V priebehu prezentácií diskutovať s odborníkmi v oblasti robotiky a počas ich prednášok získať nové inšpirácie a nápady pre svoj rozvoj základných škôl a stredných škôl. Video RoboCup 2016 .
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
.
utorok, 17. decembra 2019   
Informácia Súťaž 3D tlač
Pripravujeme 3.ročník súťaže stredoškolákov v tvorivosti, modelovaní a kreativite3D tlač. Súťaž bude realizovaná v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie. Organizátorom súťaže je CVTI SR-Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica .
Školské kolo súťaže je potrebné realizovať do 9.3.2020.
Celoštátne kolo sa uskutoční 2.4.2020 v CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica.

Viac informácií na adrese 3D tlač
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
piatok, 10. februára 2017   
Informácia Propozície súťaže ROBOCUP 2017
Na adrese Propozície ROBOCUP 2017 sa nachádzajú detailné propozície 22. ročníka súťaže pre mladé talenty v oblasti návrhu a programovania robotov ROBOCUP 2017.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB