8. februára 2017   
Informácia
ROBOCUP
ROBOCUP je celoslovenská súťažná prehliadka záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania robotických , kybernetických systémov riadenia technologických procesov, spojená s prezentáciami pozvaných odborníkov v oblasti konštrukcie a programovania robotických systémov. Poslaním ROBOCUP - u je:
1.Ukázať žiakom základných a stredných škôl čaro robotiky a pritiahnuť ich k následnému štúdiu technických oborov na stredných školách a vysokých školách.
2.Prezentovať mladých tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami pred potenciálnymi zamestnávateľmi z technicky zameraných firiem.
3.V priebehu prezentácií diskutovať s odborníkmi v oblasti robotiky a počas ich prednášok získať nové inšpirácie a nápady pre svoj rozvoj základných škôl a stredných škôl. Video RoboCup 2016 .
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
.
10. februára 2017   
Informácia
Propozície súťaže ROBOCUP 2017
Na adrese Propozície ROBOCUP 2017 sa nachádzajú detailné propozície aktuálneho ročníka súťaže pre mladé talenty v oblasti návrhu a programovania robotov ROBOCUP 2017.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB