Mapa regionálneho školstva

Portál Mapa regionálneho školstva slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní pri výbere školy. Verejnosti ponúka portál prístup k informáciám, ktoré boli až doposiaľ často neprístupné alebo prístupné len neprehľadne na viacerých miestach. Mapový web portál Mapa regionálneho školstva je postavený na mapovom základe Microsoft Bing-Maps. Umožňuje jednoduché vyhľadanie požadovaných údajov a následne jednoduchý spôsob komparácie porovnateľných údajov o príslušných subjektoch. Východiská projektu:

 • zníženie informačnej nerovnosti - informácie pre rozhodovanie o výbere školy
 • stimulácia konkurenčného prostredia medzi školami
 • motivácia ku zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na školách
 • informácie aj pre odbornú verejnosť prehľadne na jednom mieste
 • postavené na mapovom základe – poloha školy, najbližšie susedné školy

V projekte sú zoskupené a jednotnou formou prezentované údaje, ktorých zdrojmi sú štatistické výkazy ŠKOL, EduZber, Výkaz k Správe o hospodárení, Výkaz 1-04 o práci v školstve, Projekt prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ, Testovanie a Maturita. Funkcionalita:

 • výber skupiny škôl podľa kritérií
 • zobrazenie zvolenej skupiny škôl buď priamo na mape alebo v prehľadnej tabuľke
 • podrobné informácie o škole priamo v bubline mapy – vrátane najbližších susedov s možnosťou ich priameho zobrazenia na mape
 • zobrazenie všetkých evidovaných údajov školy v samostanom okne
 • možnosť porovnania až troch zvolených škôl podľa jednotlivých údajov
 • export zvolenej skupiny škôl do CSV alebo XLS súboru pre ďalšie spracovanie u užívateľa

Vyhľadanie školy na mape

Do textového poľa zadajte jedno slovo bez medzier. Zadaný text sa vyhľadáva v údajoch školy v položkách názov, adresa, ulica, PSČ a kód školy (IČO). V prípade, že potrebujete vyhľadávať školy podľa iných kritérií, navštívte web projektu a pokračujte v hľadaní tam. Portál umožňuje vyhľadávanie podľa regiónu, okresu, obce, počtu žiakov, typu zriaďovateľa, druhu školy a vyučovacieho jayka.