streda, 1. apríla 2020   
Informácia Rozhodnutie ministra.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celé znenie rozhodnutia
štvrtok, 26. marca 2020   
Informácia VÝCHOVNÝM PORADCOM: Zmeny v termínoch prijímacieho pokračovania
Vzhľadom na aktuálnom situáciu dochádza často k zmenám termínov súvisiacich s prijímacím pokračovaním na stredné školy. Odporúčame výchovným poradcom pravidelne sledovať stránku s harmonogramom. Všetky termíny súvisiace s výučbou sú tiež priebežne aktualizované na stránke učímenadiaľku.sk
piatok, 13. marca 2020   
Informácia Zmena pracovného režimu v súvislosti so šírením koronavírusu
V súvislosti so vzniknutú situáciou s ohľadom na zamedzenie šírenia nákazy a ochrany zdravia zamestnancov CVTI SR, pracujú zamestnanci Školských výpočtových stredísk v upravenom režime. Prosíme preto, aby ste pred telefonickým kontaktom uprednostnili email. Emailové správy sú priebežne spracovávané. Všeobecné kontakty na jednotlivé strediská ale aj konkrétnych zamestnancov sú na tejto stránke.
piatok, 6. marca 2020   
Informácia Maturita 2019 - zverejňovanie tém
Dňa 11.3. prebehne generálna skúška zverejňovania tém. Vzhľadom na zrušenie externej časti maturitnej skúšky, témy nebudú zverejňované. Maturitné témy.
utorok, 17. decembra 2019   
Informácia Súťaž 3D tlač
Pripravujeme 3.ročník súťaže stredoškolákov v tvorivosti, modelovaní a kreativite 3D tlač . Súťaž bude realizovaná v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie. Organizátorom súťaže je CVTI SR-Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica .
Školské kolo súťaže je potrebné realizovať do 9.3.2020.
Celoštátne kolo sa uskutoční 2.4.2020 v CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica.

Viac informácií na adrese 3D tlač
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
utorok, 19. novembra 2019   
Informácia Inovačné vzdelávanie
CVTI SR - Školské výpočtové strediská získali oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania. Viac informácií na stránke vzdelávaní.
štvrtok, 25. apríla 2019   
Informácia Dni kariérneho poradenstva
V priloženom súbore nájdete informáciu pre výchovných poradcov a riaditeľov ZŠ a SŠ o pripravovanom spoločnom podujatí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi so zameraním na dopravu s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.


Informácie o podujatí
utorok, 19. marca 2019   
Informácia Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným študijným programom
V júni tohto školského roku sa prvýkrát bude zbierať záujem žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na osemročných gymnáziách na všetkých základných školách, ktoré majú žiakov vo štvrtom ročníku (okrem špeciálnych ZŠ). Podrobnejšie informácie sú na stránke zberu.