Akademická a dátová sieť Sanet

SANET (Slovak Academic Network) je internetová sieť, do ktorej sú pripojené školy, vzdelávacie a vedecké inštitúcie. Prevádzku siete zabezpečuje Združenie používateľov SANETu, čo je nekomerčná a nezisková organizácia bez vlastných zamestnancov. Pracuje ako občianske združenie zamestnancov členských organizácií SANETu. Členmi sa môžu stať organizácie spĺňajúce kritériá. Členmi v súčasnosti sú všetky univerzity, pracoviská Slovenskej akadémie vied, všetky vedecké a niektoré mestské knižnice, stredné a základné školy. Pripojené sú tiež niektoré štátne inštitúcie a niekoľko mestských úradov. Počtom užívateľov patrí SANET medzi najväčie dátové siete Slovenska.

Školské výpočtové strediská sú členmi Združenia užívateľov SANETu a niektoré dokonca plnia funkciu uzlových bodov. Teda sú na ne pripojené ďalšie organizácie - väčšinou školy. ŠVS sa taktiež aktívne spolupodieľajú pri pripájaní ďalších škôl a organizácií v dosahu ich uzlového bodu.

Aktuálny stav liniek chrbticovej siete