Maturita

Školské výpočtové strediská sa spolupodieľajú na realizácii externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky na stredných školách. Hlavným realizátorom je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Hlavnou úlohou ŠVS je prevádzka web portálu pre prihlasovanie žiakov na EČ a PFIČ maturitnej skúšky na adrese https://maturita.svsbb.sk. Súčasťou portálu je:

  • elektronické prihlasovanie žiakov
  • technická a programová podpora pre školy
  • aktualizácia údajov škôl a prihlásených žiakov
  • publikovanie tém a zadaní PFIČ
  • elektronická distribúcia výsledkov EČ na školy
  • zber údajov o výsledkoch PFIČ
  • tvorba štatistických výstupov
  • aktualizácia a testovanie systému

Vyhľadanie maturitného kódu školy pre Maturitu 2017

Do každého z vyhľadávacích polí zadajte maximálne jedno slovo (napr. názov školy, ulicu, obec...) a zvoľte podmienku vyhľadávania A ak sa obe slová majú náchádzať v údajoch školy alebo zvoľte podmienku ALEBO ak sa má v údajoch školy nachádzať aspoň jedno zo slov. Zadaný text sa vyhľadáva v údajoch školy v položkách názov, adresa, ulica, PSČ a kód školy (IČO). V prípade, že školu nemôžete nájsť, postupujte podľa pokynov NÚCEMu pre pridelenie maturitného kódu.

 
 

Súbory na stiahnutie

Pokyny pre koordinátorov - opravný termín 554,20 kB 25. 8. 2020
Pokyny pre predsedov komisií - opravný termín 494,31 kB 25. 8. 2020
Pokyny pre školských koordinátorov 689,67 kB 10. 2. 2020
Pokyny pre predsedov ŠMK a PMK 519,90 kB 10. 2. 2020
Pokyny pre administrátorov SJL, MJL, UJL 433,85 kB 10. 2. 2020
Pokyny pre administrátorov - cudzie jazyky 1,05 MB 10. 2. 2020
Pokyny pre administrátorov MAT pre školy s VJS 498,85 kB 10. 2. 2020
Pokyny pre administrátorov MAT pre školy s VJM 499,75 kB 10. 2. 2020
Pokyny pre administrátorov SJSL 620,27 kB 10. 2. 2020
Pokyny na vyplňovanie OH_mad_2020_final.pdf 491,52 kB 10. 2. 2020
Pokyny na vyplňovanie OH 2020_final.pdf 494,61 kB 10. 2. 2020
Maturita 2020_Vzory OH.zip 6,53 MB 10. 2. 2020
Pokyny na hodnotenie UKO_VUJ_2020_final.pdf 478,07 kB 10. 2. 2020
Pokyny na hodnotenie UKO_CJ_2VUJ_2020_final.pdf 535,08 kB 10. 2. 2020
Pokyny na hodnotenie PFIC MS_VUJ_2020_final.pdf 967,48 kB 10. 2. 2020
Kriteria na hodnotenie PFIC MS _VUJ_2020_final.pdf 395,02 kB 10. 2. 2020
Pokyny a kriteria na hodnotenie PFIC_CJ_2.VUJ_MS_2020_final.pdf 843,58 kB 10. 2. 2020
Pokyny na hodnotenie PFIC MS_SJSL_2020_final.pdf 961,21 kB 10. 2. 2020
Kriteria na hodnotenie PFIC MS_SJSL_2020_final.pdf 373,26 kB 10. 2. 2020
Usmernenie k nahlasovaniu zmien v IS EČ a PFIČ MS 512,22 kB 10. 2. 2020
Sprievodný list k základným informáciám k Maturite 2020 387,09 kB 10. 2. 2020
Základné informácie k Maturite 2020 456,50 kB 10. 2. 2020
Žiadosť o pridelenie kódu školy 65,58 kB 10. 2. 2020
Usmernenie pre prihlasovanie žiakov so ZZ na EČ a PFIČ MS 682,60 kB 10. 2. 2020
Užívateľská príručka k IS EČ a PFIČ MS_aktualizácia pre 2019/20 734,01 kB 10. 2. 2020
Informácie o maturite pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským 345,78 kB 10. 2. 2020
Informácie o maturite pre gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským 347,40 kB 10. 2. 2020
Informácie o maturite pre bilingválne gymnáziá 347,41 kB 10. 2. 2020
Informácie o maturite pre SOŠ a konzervatóriá s VJ slovenským 350,57 kB 10. 2. 2020
Informácie o maturite pre SOŠ a konzervatóriá s VJ maďarským 353,25 kB 10. 2. 2020
Informácie o maturite pre bilingválne SOŠ 352,09 kB 10. 2. 2020