Program pre Evidenciu klientov zariadení špeciálnopedagogického poradenstva

Program SPP je určený pre zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorým slúži na evidenciu a vykazovanie klientov.
Za nastavený školský rok vytvára 2 hlavné zostavy:

  • Zostava klientov zoradená podľa veku – dodá počty klientov pre pevne určené vekové intervaly v kombinácii so všetkými typmi postihnutia
  • Zostava klientov zoradená podľa spôsobu vzdelávania - dodá počty klientov pre všetky stupne vzdelávania od MŠ po stredné školy v kombinácii so všetkými typmi postihnutia

Funkčnosť programu je momentálne obmedzená len po operačné systémy Windows XP, na vyšších verziách už od Windows 7 je nepoužiteľná. Ak sa tento stav zmení, informáciu nájdete na tomto mieste. Súbor na stiahnutie obsahuje len poslednú aktuálnu verziu .exe súboru.

V prípade záujmu o kompletnú inštaláciu píšte na adresu: gabika.nemethova@svsba.sk

Súbory na stiahnutie

Aktualizovaná verzia EXE súboru výlučne pre potreby špec. školstva 220,12 kB 7. 8. 2014
Stiahnutý súbor rozbaľte do podadresára AplSVSBA na vašom disku.