Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom

V súvislosti s ustanovením § 64 ods. 8 písm. a) zákona č. 245/2018 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je realizovaný zber údajov o záujme žiakov štvrtých ročníkov základných škôl o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom.

Zber predbežného záujmu o štúdium na ostatných stredných školách je do 5.7.2024.

Čas zberu:

 • 1. júna až 15. júna 2024

Zbierané údaje:

 • škola, ktorú žiak navštevuje
 • rodné číslo, meno, trieda žiaka
 • gymnázium s osemročným vzdelávacím programom, o ktoré má žiak záujem

Zber prebieha na všetkých základných školách, ktoré majú v čase zberu žiakov vo štvrtom ročníku a teda si v budúcom školskom roku môžu podať prihlášku na štúdium na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom. Tento zber sa uskutoční prostredníctvom aplikácie Proforient. V úvodnom emaile bude každej škole oznámený jej kód, ktorý bude používať pri zbere. Školy, ktoré doteraz Proforient používali ho budú mať rovnaký ako pri zberoch v rámci prechodu žiakov zo základnej na strednú školu a po nainštalovaní aktuálnej verzie programu Proforient ho môžu rovno použiť pre realizáciu zberu - postup viď dole.
List MŠVVaM s informáciami o zbere.

Postup pre realizáciu zberu údajov

Ak škola nemá žiakov so záujmom o štúdium na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom:

 • Stiahnite a vyplňte Vyhlásenie.
 • Sken vyhlásenia zašlite emailom na spádové Školské výpočtové stredisko (viď dole), namiesto skenu je možné poslať aj originál bežnou poštou.
 • Ďalšie kroky nie je potrebné podnikať.

Ak škola žiakov so záujmom o štúdium na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom:

 • Ak škola doteraz používala program Proforient - nainštalujte si aktuálnu verziu
 • Ak škola doteraz nepoužívala program Proforient
  • Zo stránky Proforientu stiahnite a nainštalujte DLL knižnice.
  • Z rovnakej stránky stiahnite a nainštalujte program Proforient pre ZŠ.
 • Ďalej postupujte pri nahrávaní údajov podľa návodu.
 • Údaje z programu zašlite emailom na spádové Školské výpočtové stredisko (viď dole).

Pomoc a riešenie problémov

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s používaním aplikácie Proforient je možné kontaktovať svoje spádové Školské výpočtové stredisko. Taktiež údaje zo zberu resp. vyhlásenia zasielajte na doleuvedené emailové adresy. Použitie aplikácie Proforient je intuitívne a zber sa dá zvládnuť podľa návodu aj bez zvláštneho zaškolenia. Napriek tomu je možné si dohodnúť zaškolenie pre používanie. Individuálne konzultacie si dohodnite s príslušným strediskom.

Adresy pre zasielanie údajov

Kontakty Školských výpočtový stredísk:

Bratislavský kraj Nitriansky a Trnavský kraj Žilinský a Trenčiansky kraj
ŠVS Bratislava
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
tel. 02/69 295 507
elena.durisova@svsba.sk

ŠVS Piešťany
Bernolákova 14
921 69 Piešťany
tel. 033/7352 824
katarina.hrckova@svspn.sk

ŠVS Liptovský Mikuláš
Hurbanova 6
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. 044/5526 221, 5526 220
iveta.krakovska@svslm.sk

Banskobystrický kraj Prešovský a Košický kraj
ŠVS Banská Bystrica
Tajovského 25
975 73 Banská Bystrica
tel. 048/4231 757
zspp@svsbb.sk

ŠVS Michalovce
Okružná 3657
071 82 Michalovce
tel. 056/6872 801
zber4@svsmi.sk