CVTI SR - oddelenie Školské výpočtové stredisko Piešťany v spolupráci s partnerskou školou Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch organizujú denný IT tábor v čase letných prázdnin 2023.

Miesto konania:
CVTI SR – oddelenie Školské výpočtové stredisko Piešťany, Bernolákova 14

Termín konania:

31.7.2023 – 4.8.2023 12 žiakov / žiačok

Cieľová skupina:
žiaci / žiačky ukončeného 7. a 8. ročníka základných škôl a sekunda, tercia osemročného gymnázia

Účasť na IT tábore je zdarma. Žiaci neplatia žiaden príspevok. Pre účastníkov je zabezpečený obed a pitný režim.

Personálne zabezpečenie:

Organizačné zabezpečenie: Ing. Miriam Rajčanová, CVTI SR – oddelenie ŠVS Piešťany
Vedúca IT tábora: Mgr. Marianna Krajčová, Gymnázium PdC Piešťany
Animátori: študenti Gymnázia PdC v Piešťanoch

Prihláška:
Formulár vo formáte editovateľného pdf súboru.
Prihlášku možno stiahnuť TU.
Link na prihlášku je dostupný aj cez QR kód na plagáte k IT táboru.

Program IT tábora:

  • 3D modelovanie
  • 3D tlač
  • programovanie mobilných aplikácií
  • stretnutie s umelou inteligenciou

Časový rozvrh tábora:

7:40 – 8:00 schádzanie
8:00 – 9:30 prvý blok
9:30 – 9:50 desiata
9:50 – 11:45 druhý blok
11:45 – 12:00 presun na obed
12:00 – 12:35 obed
12:35 – 12:50 presun z obeda
13:00 – 14:45 tretí blok
14:45 – 15:00 zhrnutie, zdieľanie, upratovanie
15:00 – 15:15 rozchod

Spôsob prihlasovania na IT tábor:
Na IT tábor prihlasuje žiaka/žiačku ich zákonný zástupca vyplnením prihlášky, ktorá je dostupná TU.
Vyplnenú prihlášku treba zaslať mailom na adresu miriam.rajcanova@svspn.sk do 3.7.2023
Prihlášku podpísanú zákonným zástupcom odovzdá žiak/žiačka v prvý deň tábora vedúcej IT tábora. Podpísanú prihlášku možno doručiť aj pred nástupom mailom (sken prihlášky s podpisom) alebo osobne na adresu: CVTI SR – ŠVS Piešťany, Bernolákova 14, 92101 Piešťany.

Podmienky zaradenia žiaka/žiačky na denný IT tábor:
Kompletne vyplnené a prijaté prihlášky organizátor IT tábora zoraďuje podľa dátumu a času prijatia a priraďuje im čísla. Najnižšie číslo má prihláška s najskorším dátumom a časom prijatia. Na základe vytvoreného číselného poradia bude prijatých dvanásť žiakov / žiačok. Zákonný zástupca bude informovaný o zaradení, respektíve nezaradení svojho dieťaťa na denný IT tábor mailom, ktorý uviedol na prihláške v termíne do 4.7.2023.
Organizátor osloví mailom zákonného zástupcu tri pracovné dni pred začiatkom tábora, zákonný zástupca potvrdí nástup alebo nenastúpenie dieťaťa na tábor.
Bude vytvorený zoznam náhradníkov IT tábora (podľa vyššie uvedeného postupu). Ak prijatý žiak/žiačka nemôže nastúpiť na IT tábor, na ich miesto nastúpi náhradník. Nástup náhradníka na IT tábor bude oznámený jeho zákonnému zástupcovi min. 2 pracovné dni pred začiatkom IT tábora.
Ďalšie podmienky zaradenia žiaka / žiačky na IT tábor:

  • vlastný Google mail účet žiaka/žiačky (uvedie v prihláške)
  • mobilný telefón s OS Android

Kontaktná osoba:
Ing. Miriam Rajčanová – ŠVS Piešťany
miriam.rajcanova@svspn.sk
033 / 73 528 25