utorok, 9. mája 2023   
Informácia Denný IT tábor ŠVS Banská Bystrica 3-7.7 2023
CVTI SR-Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici ponúka pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ , prima až kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2022/2023 bezplatný Denný IT tábor pre 20 prihlásených záujemcov.V prípade väčšieho záujmu, bude realizovaný výber. Tábor sa uskutoční v dňoch 3-7.7.2023 (4 dni) v čase od 8:15-15:15 hod v priestoroch CVTI SR ŠVS BB-Tajovského 25, Banská Bystrica. Počas tábora účastníci budú tvoriť a programovať web stránky s použitím Umelej Inteligencie ,tvoriť mobilné aplikácie v MIT App.Invertor, modelovať 3D modely a následne ich tlačiť na 3D tlačiarni, programovať Web stránky. Záujemcovia o tábor vyplnia Prihlášku odošlú na email tabor@svsbb.sk v termíne do 17.6.2023. Registrácia je otvorená do 17.6.2023 V rámci tábora je zabezpečený pre účastníkov bezplatný obed.
Kontakt:Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR ŠVS BB Tajovského 25, t.č. 048/413 98 03 email:stanislav.slacka@svsbb.sk
pondelok, 6. marca 2023   
Informácia Maturita 2023 - zverejňovanie tém
Dňa 10. marca prebehne generálna skúška zverejňovania tém. Od 14. marca budeme zverejňovať maturitné témy na webstránke na odkaze maturitné témy.
pondelok, 19. septembra 2022   
Informácia Ponuka vzdelávaní realizovaných na ŠVS
V sekcii Vzdelávanie bola zverejnená ponuka inovačných vzdelávaní pre učiteľov na šk. rok 2022/2023. Inovačné vzdelávanie vykonávame na základe oprávnenia MŠVVaŠ SR 6/2019-IV.
Učitelia môžu absolvovať vzdelávania prezenčnou formou alebo formou on-line stretnuti cez platformu MS Teams.
Súčasne ponúkame aj vzdelávanie pre výchovných poradcov ZŠ pre prácu s programom Proforient a vzdelávania zamerané na pokročilú prácu s kancelárskym balíkom Office pre všetkých zamestnancov regionálneho školstva.
piatok, 1. júla 2022   
Informácia Vzdelávanie pre výchovných a kariérových poradcov
Od septembra sa otvárajú posledné turnusy vzdelávania pre výchovných a kariérových poradcov, v rámci ktorého zážitkovou formou spoznáte inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve. Vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov zo všetkých typov škôl. Viac o programe a jeho benefitoch si prečítajte na tomto odkaze: Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách » VÚDPaP (vudpap.sk)
streda, 1. júna 2022   
Informácia Denný IT tábor
CVTI SR-Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici ponúka pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ , prima až kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2021/2022 bezplatný Denný IT tábor. Tábor sa uskutoční v dňoch 15-19.8 2022 v čase od 8:15-15:15 hod v priestoroch CVTI SR ŠVS BB-Tajovského 25, Banská Bystrica. Počas tábora účastníci budú tvoriť mobilné aplikácie v MIT App.Invertor, modelovať 3D modely a následne ich tlačiť na 3D tlačiarni, programovať Web stránky. Záujemcovia o tábor vyplnia Prihlášku a odošlú na email tabor@svsbb.sk v termíne do 24.6.2022. Do tábora bude zaradených 20 záujemcov. Registrácia je otvorená do 24.6.2022. V rámci tábora je zabezpečený pre účastníkov bezplatný obed.
Kontakt:Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR ŠVS BB Tajovského 25, t.č. 048/413 98 03 email:stanislav.slacka@svsbb.sk
piatok, 21. januára 2022   
Informácia Ponuka bezplatného vzdelávania pre učiteľov ZŠ ,SŠ
ŠVS Banská Bystrica v rámci projektu IT Akadémia, pokračuje v realizácii bezplatných ON line Popularizačných prednášok pre učiteľov ZŠ a SŠ. Ponuka, prihlásenie:Ponuka vzdelávania
štvrtok, 9. decembra 2021   
Informácia Vzdelávanie v inovatívnych prístupoch v kariérovej výchove a poradenstve
Od januára sa otvárajú ďalšie turnusy vzdelávania, rámci ktorého zážitkovou formou spoznáte inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve. Vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov zo všetkých typov škôl.
Viac o programe a jeho benefitoch si prečítajte na tomto odkaze.
štvrtok, 26. augusta 2021   
Informácia Akreditované inovačné vzdelávanie VÚDPaP
Akreditované inovačné vzdelávanie, ktoré Vám pomôže s návratom do škôl a prípravou na maturitné ročníky. Odkaz na ďalšie informácie.