19. marca 2019   
Informácia Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným študijným programom
V júni tohto školského roku sa prvýkrát bude zbierať záujem žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na osemročných gymnáziách na všetkých základných školách, ktoré majú žiakov vo štvrtom ročníku (okrem špeciálnych ZŠ). Podrobnejšie informácie sú na stránke zberu.
25. apríla 2019   
Informácia Dni kariérneho poradenstva
V priloženom súbore nájdete informáciu pre výchovných poradcov a riaditeľov ZŠ a SŠ o pripravovanom spoločnom podujatí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi so zameraním na dopravu s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.


Informácie o podujatí
4. marca 2019   
Informácia Maturita 2019 - zverejňovanie tém
Dňa 8.3. prebehne generálna skúška zverejňovania tém. V týždni od 11.3. do 15.3. budú na doleuvedenej stránke zverejnené maturitné témy a kľúče správnych odpovedí. Maturitné témy.
11. februára 2019   
Informácia Maturita - pokyny pre administrátorov a koordinátorov
Pokyny a ďalšie materiály nájdete na TEJTO STRÁNKE
6. februára 2019   
Informácia ROBOCUP 2019
ROBOCUP 2019.
Videoukážka ROBOCUP 2018 - Spojená škola Martin Pozri video.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
18. januára 2019   
Informácia Trenčiansky robotický deň 2019
Medzinárodná súťažná prehliadka robotov žiakov základných a stredných škôl, ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, sa uskutoční 3. - 4. apríla 2019 v areáli výstaviska Expo Center, a.s. Podtémou akcie je Ekorobotika a Industry 4.0. Súčasťou prehliadky sú prezentácie firiem a vysokých škôl. Viac informácií na Trenčiansky robotický deň 2019
11. októbra 2018   
Informácia Odstávka Dátového centra
V zmysle uznesenia vlády SR č. 247/2104 realizuje Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR vládnu úlohu migrácie informačných systémov rezortu školstva do Vládneho cloudu. Samotné sťahovanie je naplánované na dni 15. 11. 2018 od 18:00 h. do 20. 11. 2018 24:00 h. Počas tohto sťahovania príde k odstávke celej infraštruktúry dátového centra rezortu školstva a informačných systémov, ktoré sú v ňom prevádzkované. Odstávka sa dotkne informačných systémov Maturia, Testovanie 5 a Mapa regionálneho školstva.
23. februára 2018   
Informácia Celoslovenská súťaž žiakov ZŠ a SŠ ROBOCUP 2018
Na adrese
-Propozície súťaže Robocup 2018
Súťažiaci Robocup 2018 je zoznam súťažiacich žiakov zo Slovenska mimo BA kraj, ktorým budú preplatené náklady (strava, ubytovanie) z rozpočtu projektu IT Akadémia -vzdelávanie pre 21 storočie a súťažiacich z BA kraja, ktorým rovnaké náklady súťaže budú preplatené z rozpočtu CVTI SR.
V prípade nezrovnalostí, návrhov zmien pošlite email na adresu: peter.homola@svsbb.sk do 23.2.2018
Dňa 6.2.2018 bolo spustené prihlasovanie do súťaže ROBOCUP 2018.
Elektronická prihláška pre súťažiach a vedúcich tímov.

Informácie k prihláseniu.

Organizačné pokyny k súťaži.

Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať v čase do 20.2.2018
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB