utorok, 21. mája 2024   
Informácia
Denný IT tábor.
CVTI SR-Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici ponúka pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ , prima až kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2023/2024 bezplatný (obed sa uhrádza) Denný IT tábor pre 20 prihlásených záujemcov.V prípade väčšieho záujmu, bude realizovaný výber.
Tábor sa uskutoční v dňoch 1-4.7.2024 (4 dni) v čase od 8:15-15:15 hod v priestoroch CVTI SR ŠVS BB-Tajovského 25, Banská Bystrica. Počas tábora účastníci budú tvoriť a programovať web stránky s použitím Umelej Inteligencie , programovanie aplikácií v Micro:bite, modelovať 3D modely a následne ich tlačiť na 3D tlačiarni.
Lektori tábora-skúsení lektori,učitelia na ZŠ a SŠ-pracovníci ŠVS Banská Bystrica.

Záujemcovia o tábor vyplnia Prihlášku odošlú na email tabor@svsbb.sk v termíne do 16.6.2024. V rámci tábora je zabezpečený pre účastníkov obed v cene 5.50 € za jeden obed. Obed je dobrovoľný.

Kontakt:Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR ŠVS BB Tajovského 25,t.č.048/413 98 03

email:stanislav.slacka@svsbb.sk
pondelok, 4. marca 2024   
Informácia Maturita 2024 - zverejňovanie tém
Dňa 8. marca prebehne generálna skúška zverejňovania tém. Od 12. marca budeme zverejňovať maturitné témy na webstránke na odkaze maturitné témy.
štvrtok, 5. októbra 2023   
Informácia ŠVS Banská Bystrica otvára bezplatné IT krúžky pre žiakov ZŠ.
CVTI SR – Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica organizuje počas školského roka 2023/2024 krúžky pre žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. Skúsení lektori ŠVS Banská Bystrica naučia žiakov základom:
 • Návrh a tvorba WEB stránok (HTML, CSS, JavaScript
 • Programovaniu v jazyku C#
 • 3D modelovania
 • LEGO™ roboty pre deti
 • Výučba prebieha online (výnimočne prezenčnou) skupinovou formou v neskorších odpoludňajších hodinách v trvaní 90 minút jedenkrát týždenne. Podrobnosti nájdete v prihláške (zobrazí sa po kliknutí na konkrétny krúžok). Cena krúžku je zadarmo- 0 EUR. Kontakt: t. č. : 048 / 413 98 03 email:peter.homola@svsbb.sk, tomas.gieci@svsbb.sk
 • Zverejnil: Mgr. Stanislav Slačka
 • utorok, 26. septembra 2023   
  Informácia Registrácia do súťaže ZENIT cez portál EduPage
  Registrácia do súťaže bude prebiehať už iba cez EduPage. Súťaž a nastavenie kontaktnej osoby (učiteľ), ktorý môže zaregistrovať súťažiacich: Ako zadám pre súťaž kontaktnú osobu pre organizátorov a pre žiakov? Registrácia je už otvorená:Ako zaregistrovať žiakov do súťaže? Ak Vaša škola nevyužíva EduPage, bude vám verzia s modulom Súťaže vytvorená zadarmo, postupujte podľa Návodu.
  Kontakt:Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR ŠVS BB Tajovského 25, t.č. 048/413 98 03 email:stanislav.slacka@svsbb.sk
  piatok, 9. júna 2023   
  Informácia Denný IT tábor - ŠVS Piešťany
  CVTI SR - Školské výpočtové stredisko Piešťany organizuje počas letných prázdnin 2023 Denný IT tábor pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.
  utorok, 9. mája 2023   
  Informácia Denný IT tábor ŠVS Banská Bystrica 3-7.7 2023
  CVTI SR-Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici ponúka pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ , prima až kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2022/2023 bezplatný Denný IT tábor pre 20 prihlásených záujemcov.V prípade väčšieho záujmu, bude realizovaný výber. Tábor sa uskutoční v dňoch 3-7.7.2023 (4 dni) v čase od 8:15-15:15 hod v priestoroch CVTI SR ŠVS BB-Tajovského 25, Banská Bystrica. Počas tábora účastníci budú tvoriť a programovať web stránky s použitím Umelej Inteligencie ,tvoriť mobilné aplikácie v MIT App.Invertor, modelovať 3D modely a následne ich tlačiť na 3D tlačiarni, programovať Web stránky.
  Lektori tábora-skúsení lektori,učitelia na ZŠ a SŠ-pracovníci ŠVS Banská Bystrica. Záujemcovia o tábor vyplnia Prihlášku odošlú na email tabor@svsbb.sk v termíne do 17.6.2023. Registrácia je otvorená do 17.6.2023 V rámci tábora je zabezpečený pre účastníkov bezplatný obed.
  Kontakt:Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR ŠVS BB Tajovského 25, t.č. 048/413 98 03 email:stanislav.slacka@svsbb.sk
  pondelok, 19. septembra 2022   
  Informácia Ponuka vzdelávaní realizovaných na ŠVS
  V sekcii Vzdelávanie bola zverejnená ponuka inovačných vzdelávaní pre učiteľov na šk. rok 2022/2023. Inovačné vzdelávanie vykonávame na základe oprávnenia MŠVVaŠ SR 6/2019-IV.
  Učitelia môžu absolvovať vzdelávania prezenčnou formou alebo formou on-line stretnuti cez platformu MS Teams.
  Súčasne ponúkame aj vzdelávanie pre výchovných poradcov ZŠ pre prácu s programom Proforient a vzdelávania zamerané na pokročilú prácu s kancelárskym balíkom Office pre všetkých zamestnancov regionálneho školstva.
  piatok, 1. júla 2022   
  Informácia Vzdelávanie pre výchovných a kariérových poradcov
  Od septembra sa otvárajú posledné turnusy vzdelávania pre výchovných a kariérových poradcov, v rámci ktorého zážitkovou formou spoznáte inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve. Vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov zo všetkých typov škôl. Viac o programe a jeho benefitoch si prečítajte na tomto odkaze: Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách » VÚDPaP (vudpap.sk)