16. februára 2017   
Informácia Maturita - pokyny pre administrátorov a koordinátorov
Materiály nájdete na TEJTO STRÁNKE
20. januára 2017   
Informácia 3D prezentácie
Dňa 18.1.2017 pracovníci CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prezentovali pre kolegov zo všetkých ŠVS Slovenska (Bratislava, Piešťany, Liptovský Mikuláš, Michalovce) 3D moduly (3D scaner, 3D tlačiareň, 3D fotografia), ich využitie v regionálnom školstve. Pozri video
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
13. januára 2017   
Informácia Organizačný poriadok robotických súťaží ROBOCUP
Celoslovenská súťaž ROBOCUP v stavbe a programovaní robotov (ďalej len "ROBOCUP“) pre žiakov základných a stredných škôl sa riadi nasledujúcim organizačným poriadkom, ktorý je vytvorený v súlade so smernicou Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR číslo 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl v znení smernice číslo 6/2013. Organizačný poriadok súťaže ROBOCUP
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
22. decembra 2016   
Informácia Vianočný pozdrav
Pracovníci CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica Vám želajú Vianoce plné rodinného šťastia, pokoja, lásky, splnených prianí a nech zvončeky pohody, radosti a zdravia vyzváňajú nielen v tento vianočný čas, ale aj v celom roku 2017! Video-pozdrav.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
21. decembra 2016   
Informácia Regionálne kolo robotickej súťaže v CVTI SR-ŠVS BB.
Dňa 7.12.2016 CVTI SR- ŠVS Banská Bystrica organizovali regionálne kolo súťaže FIRST Lego League pre viac ako 70 žiakov z celého Slovenska.Viac info: klikni na ŠVS BB. Pozri video.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
19. decembra 2016   
Informácia Testovanie 5 - výsledky
Na portáli Testovania 5 boli zverejnené výsledky. Môžete si ich prevziať. Postup je uvedený na portáli.
6. decembra 2016   
Informácia CVTI SR-ŠVS BB podporuje mladé talenty v programovaní.
V priestoroch CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica sa uskutočnil už 33. ročník súťaže mladých talentov ZENIT v programovaní a tvorbe web stránky. Klikni na Talenty v CVTI SR-ŠVS BB
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
19. októbra 2016   
Informácia Podvodníci s registrom
MŠVVaŠ SR upozorňuje školy, že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v komerčnom registri za ročný poplatok. Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný a MŠVVaŠ SR ho vedie bezplatne. Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.