11. februára 2019   
Informácia Maturita - pokyny pre administrátorov a koordinátorov
Pokyny a ďalšie materiály nájdete na TEJTO STRÁNKE
6. februára 2019   
Informácia ROBOCUP 2019
ROBOCUP 2019.
Videoukážka ROBOCUP 2018 - Spojená škola Martin Pozri video.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
18. januára 2019   
Informácia Trenčiansky robotický deň 2019
Medzinárodná súťažná prehliadka robotov žiakov základných a stredných škôl, ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, sa uskutoční 3. - 4. apríla 2019 v areáli výstaviska Expo Center, a.s. Podtémou akcie je Ekorobotika a Industry 4.0. Súčasťou prehliadky sú prezentácie firiem a vysokých škôl. Viac informácií na Trenčiansky robotický deň 2019
11. októbra 2018   
Informácia Odstávka Dátového centra
V zmysle uznesenia vlády SR č. 247/2104 realizuje Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR vládnu úlohu migrácie informačných systémov rezortu školstva do Vládneho cloudu. Samotné sťahovanie je naplánované na dni 15. 11. 2018 od 18:00 h. do 20. 11. 2018 24:00 h. Počas tohto sťahovania príde k odstávke celej infraštruktúry dátového centra rezortu školstva a informačných systémov, ktoré sú v ňom prevádzkované. Odstávka sa dotkne informačných systémov Maturia, Testovanie 5 a Mapa regionálneho školstva.
3. septembra 2018   
Informácia Dni kariérneho poradenstva
V priloženom súbore nájdete informáciu pre výchovných poradcov a riaditeľov ZŠ a SŠ o pripravovanom spoločnom podujatí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi so zameraním na dopravu s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.


Informácie o podujatí
7. marca 2018   
Informácia Maturita 2018 - zverejňovanie tém
V týždni od 12.3. do 16.3. budú na doleuvedenej stránke zverejnené maturitné témy a kľúče správnych odpovedí. Maturitné témy.
23. februára 2018   
Informácia Celoslovenská súťaž žiakov ZŠ a SŠ ROBOCUP 2018
Na adrese
-Propozície súťaže Robocup 2018
Súťažiaci Robocup 2018 je zoznam súťažiacich žiakov zo Slovenska mimo BA kraj, ktorým budú preplatené náklady (strava, ubytovanie) z rozpočtu projektu IT Akadémia -vzdelávanie pre 21 storočie a súťažiacich z BA kraja, ktorým rovnaké náklady súťaže budú preplatené z rozpočtu CVTI SR.
V prípade nezrovnalostí, návrhov zmien pošlite email na adresu: peter.homola@svsbb.sk do 23.2.2018
Dňa 6.2.2018 bolo spustené prihlasovanie do súťaže ROBOCUP 2018.
Elektronická prihláška pre súťažiach a vedúcich tímov.

Informácie k prihláseniu.

Organizačné pokyny k súťaži.

Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať v čase do 20.2.2018
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB

17. januára 2018   
Informácia Celoštátna súťaž stredoškolákov 3D TLAČ
CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica pripravili pre žiakov stredných škôl súťaž v oblasti kreativity a tvorby s podporou moderných digitálnych technológií, pod názvom 3D TLAČ.Súťaž 3D Tlač je jednou zo súťaží podporovaných v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Informácii o súťaži, možnosti zapojenia žiakov stredných škôl do súťaže nájdete na adrese: http://3dtlac.svsbb.sk/ V prípade akýchkoľvek otázok k prihláseniu alebo registrácii kontaktujte:
Róbert Hajduk (Tel: 055 234 1285), e-mail:sutaze@itakademia.sk

V prípade akýchkoľvek otázok k súťaži kontaktujte:

Stanislav Slačka (Tel: 048 413 98 03), e-mail:sutazesvs@itakademia.sk
Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať v čase do 31.1.2018
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB