23. októbra 2018   
11. októbra 2018   
Informácia Odstávka Dátového centra
V zmysle uznesenia vlády SR č. 247/2104 realizuje Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR vládnu úlohu migrácie informačných systémov rezortu školstva do Vládneho cloudu. Samotné sťahovanie je naplánované na dni 15. 11. 2018 od 18:00 h. do 20. 11. 2018 24:00 h. Počas tohto sťahovania príde k odstávke celej infraštruktúry dátového centra rezortu školstva a informačných systémov, ktoré sú v ňom prevádzkované. Odstávka sa dotkne informačných systémov Maturia, Testovanie 5 a Mapa regionálneho školstva.
3. septembra 2018   
Informácia Dni kariérneho poradenstva
V priloženom súbore nájdete informáciu pre výchovných poradcov a riaditeľov ZŠ a SŠ o pripravovanom spoločnom podujatí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi so zameraním na dopravu s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.


Informácie o podujatí
7. marca 2018   
Informácia Maturita 2018 - zverejňovanie tém
V týždni od 12.3. do 16.3. budú na doleuvedenej stránke zverejnené maturitné témy a kľúče správnych odpovedí. Maturitné témy.
23. februára 2018   
Informácia Celoslovenská súťaž žiakov ZŠ a SŠ ROBOCUP 2018
Na adrese
-Propozície súťaže Robocup 2018
Súťažiaci Robocup 2018 je zoznam súťažiacich žiakov zo Slovenska mimo BA kraj, ktorým budú preplatené náklady (strava, ubytovanie) z rozpočtu projektu IT Akadémia -vzdelávanie pre 21 storočie a súťažiacich z BA kraja, ktorým rovnaké náklady súťaže budú preplatené z rozpočtu CVTI SR.
V prípade nezrovnalostí, návrhov zmien pošlite email na adresu: peter.homola@svsbb.sk do 23.2.2018
Dňa 6.2.2018 bolo spustené prihlasovanie do súťaže ROBOCUP 2018.
Elektronická prihláška pre súťažiach a vedúcich tímov.

Informácie k prihláseniu.

Organizačné pokyny k súťaži.

Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať v čase do 20.2.2018
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB

17. januára 2018   
Informácia Celoštátna súťaž stredoškolákov 3D TLAČ
CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica pripravili pre žiakov stredných škôl súťaž v oblasti kreativity a tvorby s podporou moderných digitálnych technológií, pod názvom 3D TLAČ.Súťaž 3D Tlač je jednou zo súťaží podporovaných v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Informácii o súťaži, možnosti zapojenia žiakov stredných škôl do súťaže nájdete na adrese: http://3dtlac.svsbb.sk/ V prípade akýchkoľvek otázok k prihláseniu alebo registrácii kontaktujte:
Róbert Hajduk (Tel: 055 234 1285), e-mail:sutaze@itakademia.sk

V prípade akýchkoľvek otázok k súťaži kontaktujte:

Stanislav Slačka (Tel: 048 413 98 03), e-mail:sutazesvs@itakademia.sk
Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať v čase do 31.1.2018
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB

4. januára 2018   
Informácia ŠVS sú zapojené do Národného projektu IT Akadémia
28. novembra 2017   
Informácia Trenčiansky robotický deň
Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. Trenčiansky robotický deň