3. septembra 2018   
Informácia Dni kariérneho poradenstva
V priloženom súbore nájdete informáciu pre výchovných poradcov a riaditeľov ZŠ a SŠ o pripravovanom spoločnom podujatí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi so zameraním na dopravu s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.


Informácie o podujatí
7. marca 2018   
Informácia Maturita 2018 - zverejňovanie tém
V týždni od 12.3. do 16.3. budú na doleuvedenej stránke zverejnené maturitné témy a kľúče správnych odpovedí. Maturitné témy.
23. februára 2018   
Informácia Celoslovenská súťaž žiakov ZŠ a SŠ ROBOCUP 2018
Na adrese
-Propozície súťaže Robocup 2018
Súťažiaci Robocup 2018 je zoznam súťažiacich žiakov zo Slovenska mimo BA kraj, ktorým budú preplatené náklady (strava, ubytovanie) z rozpočtu projektu IT Akadémia -vzdelávanie pre 21 storočie a súťažiacich z BA kraja, ktorým rovnaké náklady súťaže budú preplatené z rozpočtu CVTI SR.
V prípade nezrovnalostí, návrhov zmien pošlite email na adresu: peter.homola@svsbb.sk do 23.2.2018
Dňa 6.2.2018 bolo spustené prihlasovanie do súťaže ROBOCUP 2018.
Elektronická prihláška pre súťažiach a vedúcich tímov.

Informácie k prihláseniu.

Organizačné pokyny k súťaži.

Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať v čase do 20.2.2018
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB

17. januára 2018   
Informácia Celoštátna súťaž stredoškolákov 3D TLAČ
CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica pripravili pre žiakov stredných škôl súťaž v oblasti kreativity a tvorby s podporou moderných digitálnych technológií, pod názvom 3D TLAČ.Súťaž 3D Tlač je jednou zo súťaží podporovaných v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Informácii o súťaži, možnosti zapojenia žiakov stredných škôl do súťaže nájdete na adrese: http://3dtlac.svsbb.sk/ V prípade akýchkoľvek otázok k prihláseniu alebo registrácii kontaktujte:
Róbert Hajduk (Tel: 055 234 1285), e-mail:sutaze@itakademia.sk

V prípade akýchkoľvek otázok k súťaži kontaktujte:

Stanislav Slačka (Tel: 048 413 98 03), e-mail:sutazesvs@itakademia.sk
Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať v čase do 31.1.2018
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB

4. januára 2018   
Informácia ŠVS sú zapojené do Národného projektu IT Akadémia
28. novembra 2017   
Informácia Trenčiansky robotický deň
Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. Trenčiansky robotický deň
2. novembra 2017   
Informácia Súťaž 3D tlač pre stredoškolákov
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, zverejnilo na svojom portáli Organizačný poriadok celoštátnej súťaže zručnosti ,tvorivosti, modelovania a kreativy, žiakov stredných škôl 3D tlač. Súťaž bude realizovaná v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie. Organizátorom súťaže je CVTI SR - pracovisko ŠVS Banská Bystrica
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB

9. októbra 2017   
Informácia NOC VYSKUMNÍKOV 29.9.2017
11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2017 sa uskutočnil 29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev. Mottom festivalu bolo “Made by Science – Vytvorené vedou”. Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy, bez toho aby sme si to uvedomovali. Noc výskumníkov 2017 odhalila vedu vašej každodennej rutiny.
V Banskej Bystrici prebiehal festival vedy v priestoroch nákupného centra Europa Shopping Centre v piatok 29.9.2017 od 9 hod. Stánok CVTI SR- ŠVS Banská Bystrica, prezentoval farebnú 3D tlač, rôzne učebné pomôcky vytvorené za pomoci 3D tlače a iné zaujímavé,aktuálne informácie.
Info o vedeckom stánku CVTI SR-ŠVS BB vedecký stánok CVTI SR-ŠVS BB (klikni na podčiarknutý text).
NOC VÝSKUMNÍKOV 2017.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB