utorok, 17. decembra 2019   
Informácia Súťaž 3D tlač
Pripravujeme 3.ročník súťaže stredoškolákov v tvorivosti, modelovaní a kreativite 3D tlač . Súťaž bude realizovaná v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie. Organizátorom súťaže je CVTI SR-Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica .
Školské kolo súťaže je potrebné realizovať do 9.3.2020.
Celoštátne kolo sa uskutoční 2.4.2020 v CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica.

Viac informácií na adrese 3D tlač
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
utorok, 19. novembra 2019   
Informácia Inovačné vzdelávanie
CVTI SR - Školské výpočtové strediská získali oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania. Viac informácií na stránke vzdelávaní.
štvrtok, 25. apríla 2019   
Informácia Dni kariérneho poradenstva
V priloženom súbore nájdete informáciu pre výchovných poradcov a riaditeľov ZŠ a SŠ o pripravovanom spoločnom podujatí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi so zameraním na dopravu s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.


Informácie o podujatí
utorok, 19. marca 2019   
Informácia Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným študijným programom
V júni tohto školského roku sa prvýkrát bude zbierať záujem žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na osemročných gymnáziách na všetkých základných školách, ktoré majú žiakov vo štvrtom ročníku (okrem špeciálnych ZŠ). Podrobnejšie informácie sú na stránke zberu.
pondelok, 4. marca 2019   
Informácia Maturita 2019 - zverejňovanie tém
Dňa 8.3. prebehne generálna skúška zverejňovania tém. V týždni od 11.3. do 15.3. budú na doleuvedenej stránke zverejnené maturitné témy a kľúče správnych odpovedí. Maturitné témy.
pondelok, 11. februára 2019   
Informácia Maturita - pokyny pre administrátorov a koordinátorov
Pokyny a ďalšie materiály nájdete na TEJTO STRÁNKE
streda, 6. februára 2019   
Informácia ROBOCUP 2019
ROBOCUP 2019.
Videoukážka ROBOCUP 2018 - Spojená škola Martin Pozri video.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
piatok, 18. januára 2019   
Informácia Trenčiansky robotický deň 2019
Medzinárodná súťažná prehliadka robotov žiakov základných a stredných škôl, ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, sa uskutoční 3. - 4. apríla 2019 v areáli výstaviska Expo Center, a.s. Podtémou akcie je Ekorobotika a Industry 4.0. Súčasťou prehliadky sú prezentácie firiem a vysokých škôl. Viac informácií na Trenčiansky robotický deň 2019