28. novembra 2017   
Informácia Trenčiansky robotický deň
Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. Trenčiansky robotický deň
2. novembra 2017   
Informácia Súťaž 3D tlač pre stredoškolákov
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, zverejnilo na svojom portáli Organizačný poriadok celoštátnej súťaže zručnosti ,tvorivosti, modelovania a kreativy, žiakov stredných škôl 3D tlač. Súťaž bude realizovaná v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie. Organizátorom súťaže je CVTI SR - pracovisko ŠVS Banská Bystrica
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB

9. októbra 2017   
Informácia NOC VYSKUMNÍKOV 29.9.2017
11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2017 sa uskutočnil 29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev. Mottom festivalu bolo “Made by Science – Vytvorené vedou”. Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy, bez toho aby sme si to uvedomovali. Noc výskumníkov 2017 odhalila vedu vašej každodennej rutiny.
V Banskej Bystrici prebiehal festival vedy v priestoroch nákupného centra Europa Shopping Centre v piatok 29.9.2017 od 9 hod. Stánok CVTI SR- ŠVS Banská Bystrica, prezentoval farebnú 3D tlač, rôzne učebné pomôcky vytvorené za pomoci 3D tlače a iné zaujímavé,aktuálne informácie.
Info o vedeckom stánku CVTI SR-ŠVS BB vedecký stánok CVTI SR-ŠVS BB (klikni na podčiarknutý text).
NOC VÝSKUMNÍKOV 2017.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
18. septembra 2017   
Informácia KRÚŽKY PRE ŽIAKOV ZŠ V CVTI SR-ŠVS BANSKÁ BYSTRICA V RÁMCI PROJEKTU IT AKADÉMIA
CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica v rámci projektu IT Akadémia, otvára od októbra 2017 pre žiakov základných škôl bezplatné krúžky , 3D tlač a modelovanie, programovanie v jazyku Scratch a programovanie - tvorba web stránky. Krúžky budú prebiehať v popoludňajších hodinách. Informácie o krúžkoch ,prihlasovanie nájdete na adrese: Krúžky v Banskej Bystrici.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB

7. septembra 2017   
Informácia Dni kariérneho poradenstva
V priloženom súbore nájdete informáciu pre výchovných poradcov a riaditeľov ZŠ a SŠ o pripravovanom spoločnom podujatí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., regionálnych partnerov, univerzít a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.


Informácie o podujatí
3. augusta 2017   
Informácia Info o aktivitách ŠVS v Magazíne o vede a technike.
Krátka informácia a foto dokumentácia z denného IT tábora v CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, informácia o aktivitách pre žiakov,učiteľov a verejnosť počas letných prázdnin na pracovisku CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, ako jednej z aktivít projektu IT akadémia ,najdete v najnovšom vydaní Magazínu o vede a technike – Quark 8.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
27. júla 2017   
Informácia Farebná 3D tlač v ŠVS Banská Bystrica
Krátka ukážka farebnej 3D tlače na finančne nenáročnej 3D tlačiarni Prusa. Video
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
20. júla 2017   
Informácia DENNÝ IT TÁBOR V ŠVS BANSKÁ BYSTRICA 10-14.7.2017
Náplňou denného letného pobytového IT tábora CVTI SR -ŠVS Banská Bystrica boli základy programovania v ikonovom programovacom jazyku Scratch, spoločné programovanie robotov, programovanie vlastnej web stránky, základy 3D tlače. Videoukážky z denného IT tábora: Video 1, Video 2, Video 3.

 


Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB