S SŠŠ M. C. Sklodowskej 1, 851 01  Bratislava-Petržalka
Kód školy:  042182760 www.sportskola.eu taj.skolysport@gmail.com
Súkromná stredná športová škola
Ulica: 
Obec: 
Okres: 
M. C. Sklodowskej 1
851 01  Bratislava-Petržalka
Bratislava V
Tel. predvoľba: 
Telefón: 
Fax: 

0904431031

Email riaditeľa: 
TČ riaditeľa: 
Email zástupcu: 
TČ zástupcu: 
mata.hirckova@gmail.comZriaďovateľ
Názov: 
Ulica: 
Obec: 
SportSkola s. r. o.
Viedenská cesta 257/1869
851 04  Bratislava-Petržalka
IČO: 
Kód pre fin: 
Email: 
50922718
S914

Odkaz na túto stránku: http://www.svs.edu.sk/detail-skoly.aspx?id=042182760