SOŠ dopravná Zelená 2, 036 08  Martin
Kód školy:  017055211 www.sosd.sk sosdmt@sosd.sk
Stredná odborná škola dopravná
Ulica: 
Obec: 
Okres: 
Zelená 2
036 08  Martin
Martin
Tel. predvoľba: 
Telefón: 
Fax: 

0434281486
4284625
Email riaditeľa: 
TČ riaditeľa: 
Email zástupcu: 
TČ zástupcu: 
Zriaďovateľ
Názov: 
Ulica: 
Obec: 
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09  Žilina
IČO: 
Kód pre fin: 
Email: 
37808427
VZA

Odkaz na túto stránku: http://www.svs.edu.sk/detail-skoly.aspx?id=017055211