2. októbra 2014   
Informácia Testovanie 5 - 2014
Na stránke Núcemu boli spŕistupnené aktuálne informácie k Testovaniu 5 - 2014.
T5-2014
16. septembra 2014   
Informácia Maturita 2015 - základné informácie
Na stránke maturity sú zverejnené základné informácie a ďalšie materiály k MS 2015.
11. septembra 2014   
Informácia Nové akreditované kurzy pre pedagogických zamestnancov
Otvorili sme nové akreditované kurzy pre pedagogických zamestnancov:
  • Využívanie IKT v materských školách - 10 kreditov
  • Využívanie IKT na 1. stupni ZŠ – 11 kreditov
  • Využívanie IKT na 2. stupni ZŠ – 11 kreditov
Viac informácií a prihlášky
29. apríla 2014   
Informácia Odstávka web stránky
Dňa 17.6.2014 nebude funkčná web stránka z dôvodu odstávky elektrickej energie v čase od 7:40 do 17:30.
12. marca 2014   
Informácia Maturita - témy a zadania písomnej formy internej časti
Materiály nájdete na TEJTO STRÁNKE
21. februára 2014   
Informácia 11. ročník EDUCAFILM 2014
Na tejto adrese boli zverejnené prvé informácie o príprave 11. Ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky multimediálnych vzdelávacích programov EDUCAFILM 2014. Téma je "Zdravý štýl detí a mládeže". Ak máte záujem zúčastniť sa tejto multimediálnej prehliadky v Banskej Bystrici, ktorá bude spojená aj s prednáškami, na portáli nájdete elektronickú prihlášku, ktorú môžete vyplniť ako súťažiaci, diváci.

Dovoľte, aby som Vás v mene organizačného výboru čo najsrdečnejšie pozval na 11. ročník multimediálnej prehliadky edukačných filmov do Banskej Bystrice.
Mgr.Stanislav Slačka – vedúci oddelenia CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica.
23. decembra 2013   
Informácia ÚIPŠ sa zlučuje s CVTI SR
Ústav informácií a prognóz školstva a teda aj Školské výpočtové strediská ako jeho súčasť, sa ku dňu 1.1.2014 zlučuje s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

27. novembra 2013   
Informácia Pozvánka na konferenciu Didinfo 2014
Prvotná informácia a pozvánka pre všetkých na 20. ročník medzinárodnej konferencie DIDINFO 2014 o vyučovaní a využívaní informatiky v základných a stredných školách. Konferencia sa uskutoční v dňoch 2. – 4. apríla 2014 v Banskej Bystrici. Viac informácií, hlavné témy konferencie, info o príspevkoch, dôležité termíny a iné informácie získate aj na tejto adrese - Mgr. Stanislav Slačka
Pozvánka (pdf súbor)