13. januára 2017   
Informácia
Organizačný poriadok robotických súťaží ROBOCUP
Celoslovenská súťaž ROBOCUP v stavbe a programovaní robotov (ďalej len "ROBOCUP“) pre žiakov základných a stredných škôl sa riadi nasledujúcim organizačným poriadkom, ktorý je vytvorený v súlade so smernicou Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR číslo 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl v znení smernice číslo 6/2013. Organizačný poriadok súťaže ROBOCUP
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
22. decembra 2016   
Informácia
Vianočný pozdrav
Pracovníci CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica Vám želajú Vianoce plné rodinného šťastia, pokoja, lásky, splnených prianí a nech zvončeky pohody, radosti a zdravia vyzváňajú nielen v tento vianočný čas, ale aj v celom roku 2017! Video-pozdrav.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
21. decembra 2016   
Informácia Regionálne kolo robotickej súťaže v CVTI SR-ŠVS BB.
Dňa 7.12.2016 CVTI SR- ŠVS Banská Bystrica organizovali regionálne kolo súťaže FIRST Lego League pre viac ako 70 žiakov z celého Slovenska.Viac info: klikni na ŠVS BB. Pozri video.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
19. decembra 2016   
Informácia Testovanie 5 - výsledky
Na portáli Testovania 5 boli zverejnené výsledky. Môžete si ich prevziať. Postup je uvedený na portáli.
6. decembra 2016   
Informácia CVTI SR-ŠVS BB podporuje mladé talenty v programovaní.
V priestoroch CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica sa uskutočnil už 33. ročník súťaže mladých talentov ZENIT v programovaní a tvorbe web stránky. Klikni na Talenty v CVTI SR-ŠVS BB
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
19. októbra 2016   
Informácia Podvodníci s registrom
MŠVVaŠ SR upozorňuje školy, že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v komerčnom registri za ročný poplatok. Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný a MŠVVaŠ SR ho vedie bezplatne. Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.
10. októbra 2016   
Informácia Celoeurópsky týždeň programovania -CODE WEEK 2016
CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica v rámci celoeurópskeho týždňa programovania CODEWEEK 15-23.10.2016 organizuje pre žiakov a učiteľov stredných škôl Slovenska nasledovné akcie:

17.10.2016
3D World -prezentácia 3D tlačiarne, 3D scanera, 3D foto pre študentov a učiteľov Gymnázia J.G. Tajovského v Banskej Bystrici.

19.10.2016
Postupové školské kolo súťaže ZENIT programovanie stredoškoláci v jazykoch Pascal, C, Free pascal, Python, Java..

20.10.2016
Postupové školské kolo súťaže ZENIT programovanie-web dizajn.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
.
Pozri Internet
7. októbra 2016   
Informácia 30.septembra 2016 10.ročník festivalu "Noc výskumníkov" na šiestich miestach Slovenska
CVTI-SR-ŠVS Banská Bystrica sa aktívne zapojilo do FESTIVALU VEDY Európska noc výskumníkov. V banskobystrickom kraji sa tento festival uskutočnil v obchodnom centre Europa 30.septembra 2016 v čase od 9-21 hodiny.V rámci tejto akcie, v našom vedeckom stánku sme prezentovali zaujímavé ukážky,prezentácie,výskum v oblasti tvorby učebných pomôcok s podporou 3D tlače,CNC,Arduino a ich využitie v škole, Lego stavebnica pre deti a iné. Viac v priloženom Videu.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
.
Pozri video