Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zmlúv pre licenčné programy Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) a licenčného programu Partners in Learning – School Agreement (PiL) zakúpilo pre základné a stredné školy licencie spoločnosti Microsoft:

  • Microsoft Office Professional Plus 2016
  • Microsoft Windows 10 Education (koncové zariadenie musí obsahovať podkladovú verziu OEM Windows)

Zakúpený softvér si môžu školy bezplatne inštalovať na všetkých počítačoch, ktoré majetkovo súvisia s danou školou.
Centrálne riešenie EES je na rozdiel od všetkých predchádzajúcich riešení výhodné v tom, že sa kalkuluje od počtu zamestnancov a nie od počtu počítačov. Zahŕňa však pritom všetky počítače v rámci inštitúcie, vrátane učební a knižníc, ktoré sú využívané tak zamestnancami, ako aj žiakmi.
Licenčné riešenie zabezpečí najaktuálnejšie verzie softvéru na všetkých základných a stredných školách, zníži taktiež administratívu spojenú s nákupom licencií na školách. Rezort školstva jednou objednávkou ročne zabezpečí koordináciu, kontrolu, legálnosť a kompatibilitu na všetkých základných a stredných školách.
Pozitívom je aj odstránenie možných bezpečnostných rizík a nesúladu s predpismi týkajúcimi sa nepodporovaných systémov, ktoré nemajú bezpečnostné záplaty a nie sú chránené pred bezpečnostnými hrozbami. Tento stav by predstavoval v nasledujúcich rokoch zvýšené náklady na správu počítačov, na správu systémov, zníženú produktivitu učiteľov, zamestnancov a v neposlednom rade vyvolaný negatívny efekt sprístupňovania neaktuálnych, tri generácie starých systémov pre učiteľov a žiakov.
Riešenie je pripravené v súlade s koncepciou a stratégiou rezortu školstva. Vedie k modernizácii a digitalizácii regionálneho školstva, ako aj k podpore a skvalitňovaniu slovenských škôl.

Školám boli zasielané v priebehu januára 2017 prístupové údaje do Licenčného portálu v Dátovom centre rezortu školstva. V prípade, že niektorá škola nedostala prístupové údaje do Licenčného portálu, alebo stratila/zabudla heslo do portálu je potrebné obrátiť sa na Centrum podpory používateľov Dátového centra rezortu školstva na telefónnom čísle 0800 138 033 alebo emailom na helpdesk@iedu.sk, kde im bude meno a heslo do licenčného portálu poskytnuté.