SOŠ lesnícka Kollárova 10, 080 01  Prešov
   K  o  n  t  a  k  t  y   
   O  d  b  o  r  y   
   G  r  a  f  y   
Kód školy:  675307 slspo.edupage.org
Stredná odborná škola lesnícka
Ulica: 
Obec: 
Okres: 
Kollárova 10
080 01  Prešov
Prešov
Tel. predvoľba: 
Telefón: 
Fax: 

0517465611

Zriaďovateľ
Názov: 
Ulica: 
Obec: 
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 5043/2
080 01  Prešov
IČO: 
Kód pre fin: 
Email: 
37870475
VPO

Odkaz na túto stránku: http://www.svs.edu.sk/detail-skoly.aspx?id=675307