Dopravná akadémia Školská 66, 912 50  Trenčín
   K  o  n  t  a  k  t  y   
   O  d  b  o  r  y   
   G  r  a  f  y   
Dopravná akadémia
Ulica: 
Obec: 
Okres: 
Školská 66
912 50  Trenčín
Trenčín
Tel. predvoľba: 
Telefón: 
Fax: 

0322855203
2855666
Email riaditeľa: 
TČ riaditeľa: 
Email zástupcu: 
TČ zástupcu: 
holomkova@dopravnaakademia.skZriaďovateľ
Názov: 
Ulica: 
Obec: 
Okresný úrad Trenčín
Hviezdoslavova 3
911 01  Trenčín
IČO: 
Kód pre fin: 
Email: 
99000003
KTC

Odkaz na túto stránku: http://www.svs.edu.sk/detail-skoly.aspx?id=638001