SOŠ dopravná Kvačalova 20, 821 09  Bratislava
   K  o  n  t  a  k  t  y   
   O  d  b  o  r  y   
   G  r  a  f  y   
Kód školy:  618401 www.sosdba.sk sekretariat@sosdba.sk
Stredná odborná škola dopravná
Ulica: 
Obec: 
Okres: 
Kvačalova 20
821 09  Bratislava
Bratislava II
Tel. predvoľba: 
Telefón: 
Fax: 

43921852
53412502
Email riaditeľa: 
TČ riaditeľa: 
Email zástupcu: 
TČ zástupcu: 
riaditel@sosdba.skZriaďovateľ
Názov: 
Ulica: 
Obec: 
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05  Bratislava-Ružinov
IČO: 
Kód pre fin: 
Email: 
36063606
VBA

Odkaz na túto stránku: http://www.svs.edu.sk/detail-skoly.aspx?id=618401