18. mája 2017   
Informácia Dni kariérneho poradenstva
V priloženom súbore nájdete informáciu pre výchovných poradcov a riaditeľov ZŠ a SŠ o pripravovanom spoločnom podujatí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Košickej detskej historickej železnice, regionálnych partnerov, univerzít a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.


Informácie o podujatí
30. apríla 2017   
Informácia ROBOCUP 2017 videoukážka
Krátka videoukážka ROBOCUP 2017 - Gymnázium Martin Pozri video.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
27. apríla 2017   
Informácia Testovanie 9 - výsledky
Výsledky Testovania 9 2017 si budú môcť ZŠ a SŠ prevziať elektronicky v piatok 28.4.2017. Podrobnejšie informácie o postupe prevzatia výsledkov budú zverejnené na portáli Testovania 9.
11. apríla 2017   
Informácia Robocup 2017
V dňoch 6-8.4.2017 sa uskutočnil v Gymnáziu V.P.Totha Martin, 22 ročník medzinárodnej súťaže žiakov základných a stredných škôl, v konštrukcii,programovaní, futbale, záchranárovi a tanci robotov.
Výsledky:
Projekt. Robotická ruka. Záchranár1. Záchranár 2. Futbal1 Futbal2. Futbal3. Tanec.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
21. marca 2017   
Informácia 3D Tlač
Video ukážka 3D modelovania , 3D tlače CVTI SR-ŠVS BB rok 2017 Pozri video.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
9. marca 2017   
Informácia Maturita 2017 - zverejňovanie tém
V týždni od 13.3. do 17.3. budú na doleuvedenej stránke zverejnené maturitné témy a kľúče správnych odpovedí. Maturitné témy.
16. februára 2017   
Informácia Maturita - pokyny pre administrátorov a koordinátorov
Materiály nájdete na TEJTO STRÁNKE
20. januára 2017   
Informácia 3D prezentácie
Dňa 18.1.2017 pracovníci CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prezentovali pre kolegov zo všetkých ŠVS Slovenska (Bratislava, Piešťany, Liptovský Mikuláš, Michalovce) 3D moduly (3D scaner, 3D tlačiareň, 3D fotografia), ich využitie v regionálnom školstve. Pozri video
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB