2. novembra 2017   
Informácia Súťaž 3D tlač pre stredoškolákov
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, zverejnilo na svojom portáli Organizačný poriadok celoštátnej súťaže zručnosti ,tvorivosti, modelovania a kreativy, žiakov stredných škôl 3D tlač. Súťaž bude realizovaná v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie. Organizátorom súťaže je CVTI SR - pracovisko ŠVS Banská Bystrica Org.poriadok
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB

6. marca 2017   
Informácia Súťaž 3D tlač pre stredoškolákov
3D tlač je celoslovenská súťažná prehliadka záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti 3D modelovania, spracovanie modelov a následnej tlači objektov. Poslaním súťaže 3D tlač - u je:
1.Ukázať žiakom stredných škôl možnosti 3D tlače a pritiahnuť ich k následnému štúdiu technických oborov na vysokých školách.
2.Prezentovať mladých tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami pred potenciálnymi zamestnávateľmi z technicky zameraných firiem.
Pozri video-3D tlač. Pozri video- Farebná 3D tlač.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB