6. marca 2017   
Informácia Súťaž 3D print pre stredoškolákov
3D PRINT je celoslovenská súťažná prehliadka záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti 3D modelovania, spracovanie modelov a následnej tlači objektov. Poslaním súťaže 3D PRINT - u je:
1.Ukázať žiakom stredných škôl možnosti 3D tlače a pritiahnuť ich k následnému štúdiu technických oborov na vysokých školách.
2.Prezentovať mladých tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami pred potenciálnymi zamestnávateľmi z technicky zameraných firiem.
Pozri video-3D tlač.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB