7. decembra 2016   
Informácia Regionálne kolo robotickej súťaže v CVTI SR-ŠVS BB.
Dňa 7.12.2016 CVTI SR- ŠVS Banská Bystrica organizovali regionálne kolo súťaže FIRST Lego League pre viac ako 70 žiakov z celého Slovenska.Viac info: klikni na ŠVS BB.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI-SR-ŠVS BB
6. decembra 2016   
Informácia CVTI SR-ŠVS BB podporuje mladé talenty v programovaní.
V priestoroch CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica sa uskutočnil už 33. ročník súťaže mladých talentov ZENIT v programovaní a tvorbe web stránky. Klikni na Talenty v CVTI SR-ŠVS BB
Mgr.Stanislav Slačka CVTI-SR-ŠVS BB
19. októbra 2016   
Informácia Podvodníci s registrom
MŠVVaŠ SR upozorňuje školy, že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v komerčnom registri za ročný poplatok. Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný a MŠVVaŠ SR ho vedie bezplatne. Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.
10. októbra 2016   
Informácia Celoeurópsky týždeň programovania -CODE WEEK 2016
CVTI-SR-ŠVS Banská Bystrica v rámci celoeurópskeho týždňa programovania CODEWEEK 15-23.10.2016 organizuje pre žiakov a učiteľov stredných škôl Slovenska nasledovné akcie:

17.10.2016
3D World -prezentácia 3D tlačiarne, 3D scanera, 3D foto pre študentov a učiteľov Gymnázia J.G. Tajovského v Banskej Bystrici.

19.10.2016
Postupové školské kolo súťaže ZENIT programovanie stredoškoláci v jazykoch Pascal, C, Free pascal, Python, Java..

20.10.2016
Postupové školské kolo súťaže ZENIT programovanie-web dizajn.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI-SR-ŠVS BB
.
Pozri Internet
7. októbra 2016   
Informácia 30.septembra 2016 10.ročník festivalu "Noc výskumníkov" na šiestich miestach Slovenska
CVTI-SR-ŠVS Banská Bystrica sa aktívne zapojilo do FESTIVALU VEDY Európska noc výskumníkov. V banskobystrickom kraji sa tento festival uskutočnil v obchodnom centre Europa 30.septembra 2016 v čase od 9-21 hodiny.V rámci tejto akcie, v našom vedeckom stánku sme prezentovali zaujímavé ukážky,prezentácie,výskum v oblasti tvorby učebných pomôcok s podporou 3D tlače,CNC,Arduino a ich využitie v škole, Lego stavebnica pre deti a iné. Viac v priloženom Videu.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI-SR-ŠVS BB
.
Pozri video
14. septembra 2016   
Informácia Organizačné pokyny 33. ročníka súťaže ZENIT programovanie
Na stránke ZENIT -sa nachádzajú organizačné pokyny 33.ročníka súťaže stredoškolákov v programovaní kategória A,B a programovanie tvorba web stránky.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI-SR-ŠVS BB
ZENIT
13. septembra 2016   
Informácia Základné informácie k maturitnej skúške 2017
Na stránke Maturita 2017 nájdete základné informácie o Maturite v školskom roku 2016/17.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI-SR-ŠVS BB
Maturita 2017
10. augusta 2016   
Informácia CNC aktivity v ŠVS Banská Bystrica
Video CNC. - krátka ukážka pre odborníkov aj laikov CNC frézky, ktorá je postavená na otvorenom bezplatnom softvéri a finančne prijateľnej súčiastkovej základni. V rámci pilotného testovania, za pomoci tejto CNC frézky sme z poškodeného dreveného materiálu, starého nepoužiteľného nábytku , vytvorili pomôcky, ktoré sú využiteľné na geografii (puzzle krajov, puzzle strednej Európy...)
Mgr.Stanislav Slačka CVTI-SR-ŠVS BB